наводнениеНаводнено мазе или помещение е кошмар за всеки собственик на жилище. Отделно наводненото мазе или помещение е неизползваемо, наводнените мазета и помещения може да съсипят много елементи и да създаде сериозна опасност. Този вид увреждания може да бъде обширно в стени, подове, както и  всичко, съхранявано в рамките на заливната зона неща. Разполагаме с Денонощни екипи и необходимото оборудване за експресно отводняване на всякакви помещения!

Когато имате нужда от услуги за отводняване на водата ни потърсете на Тел. 0889 99 35 99 или 0888 999 779 – ДЕНОНОЩНО!