Ел.Услуги за София.Бързи, аварийни електро услуги от квалифицирани специалисти,Екипите от електротехници, са в готовност за осъществяване на спешни и АВАРИЙНИ Ел услуги, по всяко време.

ДЕНОНОЩНО! 0889 99 35 99

Нашите Специалисти са профилирани в извършване на Ел услуги по всяко Време на
денонощието – дори в почивни дни и по празници. Бързо ще помогнат при къси съединения, разхлабени връзки и др. електро проблеми.

Потърсете ни още за :

Проектиране,монтаж и ремонт на ел. инсталации, табла и мрежи.

  • Бързи, аварийни електро услуги от квалифицирани специалисти;
  • Изграждане и контрол на ел. инсталации с издаване на протоколи;
  • Изграждане, ремонт, поддръжка и контрол на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти – ел. табла, дефектнотокови защити, захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление, фотоклетки, таймери и др;
  • Изграждане и контрол на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти;
  • Ремонт на електросъоръжения.
  • Изграждане на слаботокови инсталации на битови и промишлени сгради.
  • При нужда, обадете се! Ние сме денонощно на разположение. Тел.0889 99 35 99